overview left

Eğitim Sistemimiz

Neden sorusundan yola çıkarak öğrencilerimiz de öğrenmeye merak uyandırarak teknoloji çağının gereklerine uyularak, çocukların sosyal, duygusal, bedensel ve ahlaki yönden kaydetmelerini hedefleyen bir eğitim sistemi uygulanacaktır.Anaokulumuzda ingilizce, bilgisayar , seramik, drama dersleri verilmektedir. Branş dersleri uzman öğretmenler tarafından yürütülmekte ve böylece öğrencilerimizin yetenek tesbiti de yapılabilmektedir.Okulumuzda çocuklarımızın gelişimi sürekli olarak takip edilir. Hem öğretmenler hem de uzman psikoloğumuz ile belirli aralıklarla durum değerlendirilmesi yapılıp, sonuçlardan velilerimiz haberdar edilir.Zeka Atölyesi Tüzder işbirliğiyle sürdürülen; onaylı öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği üstün zekalılar eğitimi başarı ile yürütülüyor.

calender

Göz & El Uyumu Sağlamak

calender

Sözlü İfadelerin Gelişmesi

calender

Söyleneni Dinleme ve Anlama

calender

Dikkat Yoğunluğunu Geliştirme

overview left

Bilgisayarın Önemi

Eğitimin temelinde çocukların yaşayarak öğrenmelerini ve ilgi duydukları alanlara yönelmelerini sağlamak yatmaktadır.

Okul yaşantısı çocuklara düşüncelerini yönlendirme, kavramsal ölçütleri temel alarak bilgilerini sınıflandırabilme becerilerini kazandırmaktır.Bunun sonucunda çocuklar yeni öğrenme stratejileri geliştirebilmekte ve öğrendikleri bilgileri degişik alanlarda kullanabilmektedir.Bilgisayarla eğitim, çocukların ilgi duydukları pek çok alan için olanak sağlamaktadır.

overview left

Yabancı Dil

Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha gelişiyor. Bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstünlük sağlıyor

Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, ana dili ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağlıyor.

Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösteriyor, kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü yaklaşıyor.

1

DOĞRULUK

4

SEVGİ SAYGI

7

ÖZGÜVEN

2

LİDERLİK

5

YARDIMSEVERLİK

8

DOSTLUK

3

SABIR

6

SORUMLULUK

9

ADALET

Resim Galerimiz